Värien sekoittaminen 101 – Väriympyrä avaimena täydelliseen sävyyn

Värien sekoittaminen väriympyrä

Täydellisten värien löytäminen voi tuntua toisinaan haastavalta, kun vesiväripaletista ei löydy juuri sitä täydellistä sävyä. Pienemmissä vesiväripaleteissa valinnanvara on hyvin vähäinen, jolloin joutuu joko laajentamaan palettia irrallisilla pigmenteillä tai sekoittamaan värejä jo olemassa olevilla pigmenteillä. Värien sekoittaminen on kuitenkin vaikeaa, jos ei tunne värien sekoittamisen periaatteita ja väriympyrää. Värejä kannattaakin opetella sekoittamaan oikein, jotta aina voi käyttää juuri sitä oikean sävyistä väriä ilman, että tarvitsee satsata satunnaisesti käytettäviin sävyihin.

Väriopin ymmärtäminen ja väriympyrä tekevät värien sekoittamisesta helppoa, jolloin täydellinen sävy löytyy aina paletin laajuudesta huolimatta. Tämän oppaan avulla ymmärrät värien sekoittamisen periaatteen ja löydät aina sen täydellisen sävyn maalaukseen kuin maalaukseen.

Väriympyrä karttana värien sekoittamiselle

On tärkeää tuntea värioppia, jotta pystyy sekoittamaan juuri tietynlaisia värejä. Väriopin ymmärtämisessä auttaa väriympyrä, joka etenkin jokaisen vesiväriharrastajan kannattaa itselleen tehdä omilla veriväreillä. Väriympyrän avulla pystytään helposti näkemään, millainen väri syntyy tiettyjä värejä sekoittamalla. Perinteisissä väriympyröissä on kolme värien kategoriaa: päävärit, välivärit ja tetriäärivärit.

Kaikki värit koostuvat pääväreistä, joita ovat punainen, sininen ja keltainen. Päävärejä ei siis voida sekoittaa, vaan nämä ovat vesiväripalettisi runko. Periaatteessa et tarvitset muita värejä kuin nämä kolme, mutta toki yleisesti käytetyt sävyt, kuten vihreä ja oranssi on hyvä olla valmiina värinappina tai -tuubina.

Välivärit muodostuvat jostakin kahdesta pääväristä. Välivärejä ovat vihreä (keltainen + sininen), oranssi (keltainen + punainen) ja violetti (punainen + sininen).

Tetriääri eli toisen asteen värejä ovat murrettuja sävyjä, joita saadaa sekoittamalla yhtä pääväriä ja yhtä väliväriä. Tetriäärivärit nimetään aina pääväri+väliväri eli esimerkiksi puna-oranssi, sini-violetti ja kelta-vihreä.

Väriympyrä näyttää lämpimät ja kylmät sävyt

Aina veriväripaleteissa ei kuitenkaan ole puhtaita punaisen ja keltaisen sävyjä vaan paletista voi löytyä useita erilaisia keltaisia, punaisia, vihreitä ja oransseja sävyjä. Värien sävy riippuu käytetyistä pigmenteistä, joten kahdessa erisävyisessä oranssissa on käytetty erisävyisiä yksittäisiä pigmenttejä. Esimerkiksi sävy Magenta koostuu punaisesta sävystä, johon on sekoitettu hieman sinistä pigmenttiä, sävyssä Lemon Yellow on käytetty keltaisen lisäksi hieman sinistä pigmenttiä, kun taas sävyssä Indigo koostuu sinisen lisäksi punaisesta pigmentistä.

Nämä yhdistelmät tekevät sävystä joko lämpimän tai kylmän. Lisäämällä hieman sinistä, violettia tai vihreää sävyä väriin, tulee siihen kylmä vaikutelma, kun taas punaista, oranssia tai keltaista lisäämällä syntyy lämmin vaikutelma. Lämpimät värit löytyvät siis väriympyrän oikealta puolelta ja kylmät värit vasemmalta puolelta, mutta jokaisella värillä voi olla lämmin ja kylmä sävy.

Yleinen sääntö on, että lämpimät sävyt sopivat toistensa kanssa kun taas kylmät sävyt sointuvat toisiinsa. Ei siis kannata käyttää maalauksessa kylmiä ja lämpimiä sävyjä toistensa kanssa ellei kyse ole valo- ja varjokohdista, jolloin valon kohdassa käytetään lämpimiä sävyjä ja varjoissa kylmiä sävyjä.

Puhdas väliväri saadaan sekoittamalla joko kylmiä tai lämpimiä sävyjä keskenään. Puhdas oranssi saadaan sekoittamalla lämmintä keltaista ja lämmintä punaista, puhdas vihreä sekoitetaan käyttämällä kylmää keltaista ja kylmää sinistä, kun taas puhdas violetti syntyy kylmästä punaisesta ja lämpimästä sinisestä.

Värien tummuusaste

Värit ovat kirkkaimmillaan suoraan paletista otettuna. Värejä ei siis voida enää tehdä kirkkaammiksi, kuin mitä alkuperäiset pigmentit ovat. Värejä voidaan kuitenkin tummentaa tai vaalentaa tarpeen mukaan. Pigmenttiä saadaan vaaleammaksi sekoittamalla vettä pigmentin sekaan.

Kannattaa tehdä tietyistä pigmenteistä sävykartta, josta helposti on nähtävillä yhden pigmentin sävyt vaaleasta tummaan. Tämän avulla voit helposti päättää oikean tummuusasteen maalaukseesi.

Vinkit oikean sävyn löytämiseen

1. Oman vesiväripaletin pigmenteistä kannattaa tehdä värikartta ja kokeilla värien sekoittuvuutta toisiinsa. Leiki väreillä ja tutustu niiden ominaisuuksiin tarkemmin.

2. Värien sekoittaminen vaatii harjoitusta. Älä siis luovuta, jos oikean sävyn sekoittaminen tuntuu alkuun haastavalta. Tässäkin asiassa harjoitus tekee mestarin, joten jatka harjoitusta, kunnes onnistut!

3. Musta ja valkoinen väri tekevät pigmenteistä vaimeat ja elottomat, joten ei kannata vaalentaa tai tummentaa pigmenttejä mustalla tai valkoisella pigmentillä.

4. Puhdista aina pensselisi ja vesikuppi ennen uuden värin sekoittamista. Värjäytynyt vesi voi vääristää sekoittamaasi väriä, joten aloita aina puhtaalta pöydältä.

5. Sekoita ensin oikea sävy, minkä jälkeen vaalenna tai tummenna sitä tarpeen mukaan.

Märkätekniikka – Kun vähemmän on enemmän

Märkätekniikka

Märkätekniikka minimalistisiin maalauksiin

Märkätekniikka on hyvin huoleton maalaustekniikka, jossa tarkoituksena on käyttää mahdollisimman vähän siveltimenvetoja. Tämän vuoksi jokainen siveltimellä maalattu viiva täytyy tietää etukäteen. Valmis maalaus kaikkine vaiheineen tuleekin pystyä kuvittelemaan vaikka edessä oleva akvarellipaperi olisi vielä tyhjä.

Märkätekniikassa nimensä mukaisesti maalataan mahdollisimman märillä väreillä. Siveltimien kannattaakin olla mahdollisimman paksuja ja pitkäkarvaisia, jotta niihin imeytyy paljon nestettä. Märkätekniikkaan soveltuu mikä tahansa akvarellipaperi, mutta etenkin jos käytetään paljon nestettä, kannattaa valita mahdollisimman paksu paperi. Paksu akvarellipaperi pystyy imemään itseensä enemmän nestettä, jolloin se pysyy suorana. Paperilaatu vaikuttaa maalauksen lopputulokseen. Pehmeän ja imukykyisen paperin avulla pystytään luomaan väripesuja sekä väriliukumia, kun taas kovemmalla paperilla saa aikaan selväreunaisia värilaikkuja.

Märkää märälle vai märkää kuivalle

Märkätekniikaa voi hyödyntää kahdella eri tavalla. Märkää märälle -tekniikassa mahdollisimman märkä pigmentti maalataan märälle paperille. Märkää märälle -tekniikan erikoisuutena on, että värialueen reunat ovat muuta aluetta tummemmat sekä pigmenttisemmät. Värialueella on siis ikään kuin selkeät ääriviivat. Liukuvärjäys onnistuu tällä tavalla erittäin helposti sillä eri sävyjen välille ei jää selvää rajaa märkien värien sekoittuessa jo itsestään toisiinsa.

Märkätekniikka märkää kuivalle
Märkää märälle

Märkää kuivalle -tekniikassa värialueesta tulee huomattavasti tasaisempi eikä reunoihin jää selviä rajoja. Tällä tavalla pigmenttien maalaamista on huomattavasti helpompi hallita kuin märkää märälle -tekniikassa, sillä pigmentit eivät kuivalla pinnalla pysty lähtemään hallitsemattomasti juoksemaan paperilla.

Märkätekniikka märkää kuivalle
Märkää kuivalle

Kummatkin kokeilut on maalattu The Langtonin Prestige-paperille, joka on 100% puuvillaa. Paperin pinta on karhea. Kokeiluissa on maalattu vain yksi värikerros.

Märkätekniika on hyvin nopea tapa maalata, kun yhden kerroksen maalaamiseen ei tarvita kovinkaan montaa siveltimenvetoa. Märkätekniikka on siis vaivattomuutensa vuoksi hyvin miellyttävä tapa maalata, mutta siinä kannattaa aina muistaa pitää maltti mukana. Eri kerrosten ja värialueiden maalaamisen välissä maalauksen on hyvä antaa kuivua, jotta uusi pigmentti ei sekoitu alempaan kerrokseen tai viereiseen värialueeseen. Näin maalaukseen on mahdollista saada syvyyttä ja pystytään hallitsemaan paremmin värejä. Toisaalta utuisuudella, joka eri värikerroksien sekoittuessa syntyy, voidaan luoda hyvin mielenkiintoinen tunnelma maalaukseen.

Märkätekniikkaa hyödyntäessä kannattaakin tietää tarkkaan millaisen tunnelman maalauksiin haluaa, jotta osaa hyödyntää tätä monipuolista tekniikkaa parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Helpot konstit märkätekniikkaan

1. Pyri pitämään tyyli impressionistisena

Märkätekniikassa ei ole tarkoituksena maalata realistisesti vaan märkätekniikalla toteutetut maalaukset ovat impressionistisia. Märkätekniikalla maalatessa ei siis kannata liikaa tarttua maalattavan kohteen yksityiskohtiin, vaan keskity pikemminkin väreihin, mielialaan ja tunteisiin. Mahdollisimman isot siveltimet auttava siihen, ettei maalaa liian realistisesti. Isoilla siveltimenvedoilla on lähes mahdotonta saada aikaan ohuita ja pikkutarkkoja yksityiskohtia, jolloin keskittyy vain suuriin linjoihin. Pitkäkarvainen sivellin puolestaan tekee maalaamisesta kepeää, jolloin käden liikkeistä tulee lennokkaita.

Märkätekniikka helpot konstit

2. Luonnostele kevyesti

Luonnostelu on suotavaa etenkin, jos et ole vapaan maalaamisen taitaja. Luonnostele kevyesti aiheen ääriviivat sekä keskeisimmät värialueet. Eli lähinnä kohdat, jotka helpottavat sinua maalaamaan kohteen. Liian pikkutarkkaa luonnostelua kannattaa välttää, sillä maalauksessa tulee helposti liian realistinen. Luonnostella voi myös suoraan vesiväreillä, jolloin erillistä piirustusta ei tarvita. Kokeile erilaisia tapoja ja löydä juuri itsellesi ja omalle maalaustyylillesi sopivin vaihtoehto.

3. Vähemmän on enemmän!

Kun puhutaan märkätekniikasta, vähemmän on enemmän. Käytä mahdollisimman vähän kerroksia maalauksessasi ja hyödynnä kerroksia lähinnä varjoissa tai kun haluat oikein syvän pigmentin. Yksi värikerroskin voi riittää useimpiin kohteisiin, sillä pigmentin kuivettua värin tekstuuri luo elävyyttä maalattuun alueeseen. Muista, että kaikkia yksityiskohtia ei tarvitse vangita maalaukseen, vaan maalauksen tunnelma on tärkein.

Siveltimenvetojen ja kerroksien lisäksi märkätekniikassa kannattaa käyttää mahdollisimman vähän eri pigmenttejä. Yhdellä pigmentillä voidaan maalata tummia ja vaaleita alueita, vaikka eloisuutta väriin luo jo pigmentin kuivumisesta syntyvä tekstuuri.

Märkätekniikka antaa aivan uudenlaista vapautta vesivärimaalaamiseen, minkä vuoksi se on hyvin koukuttava tapa maalata. Tekniikan avulla oppii käsittelemään siveltimiä sekä pigmenttejä aivan uudella tavalla. Työvälineiden hyödyntämisen lisäksi märkätekniikalle ominainen minimalistinen tyyli harjoittaa maalaus- ja visualisointitaitoja tehokkaasti, kun kohteen tunnistettavimmat puolet tulisi vangita mahdollisimman yksinkertaisesti.

Säiliösivellin helpottamaan vesivärimaalaamista

Säiliösivellin vesivärimaalaus

Mikä on säiliösivellin?

Säiliösivellin on vesiliukoisten värien maalaamiseen tarkoitettu sivellin, jonka vartena toimii säiliö. Säiliö voidaan täyttää vedellä tai värillä, kuten vesiliukoisella musteella tai vedellä, jossa on vesiväripigmenttiä. Maalatessa säiliö annostelee nestettä siveltimen kärkeen, jolloin sivellin pysyy tasaisen kosteana koko maalaamisen ajan. Nesteen määrää saa helposti annosteltua sen mukaan, kuinka kovaa säiliötä puristaa.

Säiliösivellin Derwent Pentel

Sivellin täytetään ruuvaamalla kärkiosa irti säiliöstä. Säiliösiveltimen puhdistus tapahtuu puolestaan pumppaamalla vettä siveltimen kärjen läpi ja pyyhkimällä kärjen lopuksi paperiin.

Säiliösiveltimet maalaurharrastuksen aloittamisen tukena

Säiliösiveltimet mahdollistavat helpon tavan aloittaa maalausharrastus tai tutustua erilaisiin maalaustekniikoihin. Aloittelija voi helposti kokea perinteisen siveltimen käytön hankalaksi, etenkin jos kokemusta veden käytöstä ei vielä ole kertynyt. Aloittelevaa maalaria voi herkästi turhauttaa siveltimen jatkuva kuivuminen tai liian märkä sivellin mitä ongelmaa säiliösiveltimissä ei puolestaan ole. Säiliösiveltimissä on myös se etu, ettei vettä tarvitse jatkuvasti olla lisäämässä siveltimeen, vaan maalata voi lähes keskeytyksettä. Säiliösiveltimellä onkin helppoa maalata isoja alueita niin, että maalausjälki pysyy tasaisena.

Säiliösivellin maalaustekniikka

Säiliösivellin oiva työkalu, kun halutaan maalata jossain muualla kuin työpöydän ääressä. Siveltimen ja veden ollessa samassa paketissa, ei mukaan tarvitse ottaa kuin vesiväripaletin ja -paperia. Säiliön avulla myös maalaamisen aloittaminen on nopeampaa.

Säiliösivellin vai normaali sivellin

Säiliösiveltimiä valmistavat Derwent, Caran d’Ache ja Pentel. Derwentillä sekä Caran d’Achella on valikoimassaa kolmea erikokoista säiliösivellintä, kun taas Penteliltä löytyy neljää eri vahvuuksista säiliösivellintä. Siveltimen kärjen materiaali on siveltimestä riippuen joko keinokuitua tai huopaa. Ainakin Derwentin säiliösiveltimien kärki pitää hyvin muotonsa kovassakin käytössä.

Säiliösivellin akvarelli

Säiliösiveltimet on suunnattu märkämaalaamiseen, minkä vuoksi niiden ominaisuudet kuivamaalauksessa eivät ole monien muiden siveltimien tasolla. Myöskin maalausjälki ei yllä luonnonharjassiveltimien tasolle. Säiliösiveltimet ovat puolestaan hyviä perussiveltimiä, joilla pärjää jo melko pitkälle maalausharrastuksessa.

Olitpa sitten aloittelija tai kokeneempi maalari, suosittelen ehdottomasti kokeilemaan säiliösiveltimiä! Niiden avulla saa maalaamiseen rennon otteen ja erilaisten tyylien kokeilusta tulee helppoa.

Jos haluat testata tarkemmin millaiseen maalaamiseen siveltimesi taipuvat, voit lukea tarkemmin siveltimien testaamisesta Akvarellisivellin on akvarellimaalarin tärkein ystävä -kirjoituksesta.

Kuinka löytää oma maalaustyyli?

Maalaustyyli maalaaminen oppiminen

Sosiaalinen media, kuten Instagram ja Pinterest ovat pullollaan toinen toistaan upeampia maalauksia, joita usein unohtuu ihastelemaan useammaksikin tunniksi. Monesti näitä kuvia katsellessa mieleen hiipii ajatus ”Kunpa minäkin osaisin maalata yhtä kauniisti.” Maalaamaan oppii kuka hyvänsä, mutta monesti tietyt taiteelliset tyylit tulevat omassa tekemisessä luonnostaan. Näitä luonnollisia suuntaviivoja kannattaa kuunnella, etenkin jos haluat kehittää itsellesi persoonallisen ja tunnistettavan tyylin. Oman tyylin löytymiseen on myös olemassa keinoja, jotka itse olen kokenut hyödyllisiksi. Näitä vinkkejä kannattaa lähteä kokeilemaan rohkeasti!

Tutustu eri työvälineisiin ja muiden taiteilijoiden töihin

Jotta oma tyyli löytyy, kannattaa selata eri taidesuuntauksia ja taiteilijoiden maalauksia. Älä kuitenkaan kopioi jonkun toisen tyyliä, vaan kehittää omaa tyyliään persoonalliseksi ja tunnistettavaksi. Et varmasti halua, että sinun töitäsi luullaan jonkun muun tekemiksi. Toisten taiteilijoiden tyyleistä voi ottaa vaikutteita ja yhdistellä niitä keskenään omaksi tyyliksi. Tämä antaa juuri sinulle etulyöntiaseman ja mahdollisuuden erottautua muista taiteilijoista.

Tyylin lisäksi kannattaa analysoida itse maalausta, kuten värejä, sommittelua ja tekniikoita. Erilaisiin tekniikoihin tutustumiseen ja oppimiseen voi myös käyttää apuna kursseja sekä erilaisia oppaita, joissa monissa esitellään työvaiheet vaihe vaiheelta. Eri maalaustekniikoiden ymmärtäminen helpottaa sinua löytämään itsellesi mieleisen tavan tehdä taidetta. Tekniikat vaihtelevat jonkin verran eri maalien välillä.

Akvarellivärit, akryylit, quassit, öljyvärit… Erilaisia maaleja löytyy useita ja niillä kaikilla saadaan aikaan erilainen lopputulos. Suosittelenkin kokeilemaan rohkeasti erilaisia värejä ja löytää juuri omaan tyyliin sopiva työväline. Maalien lisäksi akvarellipaperit ja -pensselit saavat aikaan erilaista jälkeä. Kokeile siis rohkeasti erikokoisia pensseleitä sekä erilaisia papereita. Papereissa sekä vahvuus, pintakäsittely ja materiaali vaikuttavat lopputulokseen. Kaikki nämä voivat saada sinut innostumaan aivan uudenlaisista tyyleistä ja tavoista ilmaista itseään.

Olipa työvälineesi millaiset hyvänsä, on tärkeää pitää hauskaa ja rohkeasti ilmaista itseään. Yhdistele eri maaleja sekä vaikkapa tusseja tai mustetta yhdessä taideteoksessa. Voit myös hullutella mielesi mukaan ja kokeile erilaisia tyylejä, kuten fotorealismia, abstraktia taidetta, mangaa, minimalismia tai vaikkapa pop-taidetta. Ole avoin tyyleille ja tekniikoille.

Myös värit voivat olla suuressa roolissa joidenkin taiteilijoiden tyylissä. Yritä siis löytää mieleinen, juuri sinun taiteeseesi sopiva väripaletti.

Kehitä sitä, missä olet hyvä

Sain itse omissa opinnoissani kuulla useaan otteeseen, että piirrän piipertäen. En ollut aikaisemmin edes ajatellut minkä kokoisia piirustukseni olivat. Olin vain piirtänyt itselleni luonnollisella tavalla. Näiden lukuisien kommenttien vuoksi yritin opetella itselleni oudon tavan ilmaista itseäni ja piirtää yhä vain isommin. Jossain vaiheessa huomasin, ettei tämä ole minulle oikea tie ja on sallittua tehdä pientä miniatyyritaidetta. Tämän innoittamana palasin omaan tuttuun sekä luonnolliseen tapaan tehdä taidetta ja lähdin kehittämään tätä taitoani haluamaani suuntaan.

Jos siis sinulta onnistuu luonnostaan suuret piirustukset tai pikkuriikkiset maalaukset, pyri kehittämään tätä taiteellista puoltasi. Luultavasti sinulle luonnoton tapa tehdä taidetta tuottaa vain pelkkiä harmaita hiuksia ja unettomia öitä, pahimmassa tapauksessa saatat menettää jopa innostuksesi.

Yksi hyvä keino kehittää omaa maalaustyyliään on maalta sitä, mistä itse pitää, kuten vaikkapa kukkia, ihmisiä, eläimiä tai abstrakteja asetelmia. Kun aihe on mieluinen, panostaa harjoitteluun aivan uudella tavalla.

Pyydä palautetta töistäsi

Koko tämän prosessin aikana on tärkeää pyytää palautetta ystäviltä ja mahdollisilta opettajilta. Ulkopuolinen tarkkailija pystyy näkemään taideteoksesi aivan eri näkökulmasta kuin sinä itse, minkä vuoksi heiltä voi saada tärkeitä ja hyviä huomioita osa-alueisiin, joita kannattaa vielä kehittää. On kuitenkin tärkeää, ettei loukkaannu näistä palautteista, vaan ottaa ne avosylin vastaan. Ilman palautetta voi olla haastavaa kehittyä. Ota myös opiksesi maalauksistasi, joihin et ollut tyytyväinen – seuraavalla kerralla tiedät, mitä pitää tehdä toisin.

Oman maalaustyylin löytymiseen voi mennä aikaa ja se kehittyy sinun mukanasi jatkuvasti. Vaikka et tänä päivänä tykkäisi surrealismista, voi olla että haluat ensi vuonna ottaa tästä taidesuuntauksesta vaikutteita myös omaan tyyliisi. Ei kannata kiirehtiä oman tyylin löytämistä vaan anna sen kehittyä luonnostaan harjoittelun myötä.

Kun inspiraatio loppuu

blue kukka vesivärit

Monille taiteilijoille on varmasti tuttua inspiraatiokato, joka voi jatkua muutamasta päivistä jopa kuukausiin. Inspiraation kadotessa tuntuu, ettei voi enää koskaan luoda mitään kaunista ja itseä miellyttävää. Myös epäonnistumisen pelko on vahvasti läsnä. Kun pelko epäonnistumisesta jyskyttää takaraivossa, on hankala tarttua työvälineisiin. Inspiraatio ei tule takaisin pakottamalla. Sitä voi kuitenkin edesauttaa erilaisille jipoilla.

Inpiraatio vesivärit maalaaminen
Tee jotain muuta

Koen itselleni inspiraatiokatoon parhaimmaksi lääkkeeksi sen, että keskityn hetkeksi johonkin muuhun. En pakota itseäni maalaamaan, sillä silloin maalaaminen voi muuttua helposti pakkopullaksi ja epämiellyttäväksi suorittamiseksi. Sen sijaan sijasta katson sarjoja, luen kirjoja, valokuvaan tai vain rentoudun. Monesti kuitenkin muu taiteellinen tekeminen ruokkii inspiraatiota myös maalaamisen suhteen, joten vaikkapa valokuvaaminen voi palauttaa minussa halun maalata.

Etsi referenssikuvia

Inspiraatiota voi ruokkia keräämällä kuvia, jotka herättävät itsessä inspiroitumisen kipinän. Näihin kuviin voi palata, kun ei vielä tiedä seuraavan maalauksen aihetta tai muuten vaan tuntuu inspiroimattomalta. Kuvia voi joko tallentaa tietokoneelle tai kerätä erilaisiin kuvapalveluihin, kuten Pinterestiin. Pinterestissä voit luoda eri aiheisia kansioita ja ”pinnata” eli tallentaa haluamasi kuvat myöhempää käyttöä varten.

inspiraatio vesivärimaalaaminen taide
Pidä välineet helposti saatavilla

Kun inspiraatio tuntuu olevan kadoksissa, kannattaa tehdä maalaamisen aloittaminen mahdollisimman helpoksi. Jos saat pienenkin kipinän maalaamiseen, mutta pensselisi on hujan hajan ja vesivärit ovat laatikon pohjalla papereista puhumattakaan, voi inspiraation tappaa ajatus maalaamisen vaivalloisuudesta. Sen sijaan silytä pensseleitäsi, vesivärejä sekä akvarellipapereita käden ulottuvilla lähellä työpistettäsi.

inspiraatio akvarelli
Luonnostele

Into maalaamiseen voi joskus tyrehtyä, jos maalaamisesta on tullut suorittamista. Tällöin jokainen uusi työ tuntuu liian raskaalta ja kuluttavalta. Kannattaakin toisinaan luonnostella omaksi iloksi ilman paineita työn täydellisyydestä. Kun pitää maalaamisen rentona ja hauskana, mieltä lepuuttavana toimena, säilyy innostus maalaamiseen usein pitkiäkin aikoja. Luonnosteleminen voi myös toimia ns. jäänmurtajana, jolloin päämäärätön luonnostelu voi toimia inspiraatiota ruokkivana.

Kokeile jotain uutta

Uuden kokeileminen voi sytyttää inspiraation. Jos esimerkiksi maalaat aina hyvin pikkutarkasti, voi vapaa ja suurpiirteinen maalaaminen antaa ideoita uusille töille. Myös eri työvälineiden kokeileminen ja yhdisteleminen voi antaa ideoita uusille töille. Älä siis epäröi yhdistellä vaikkapa vesivärejä ja tusseja, vaan pidä hauskaa kokeilujesi parissa ja nauti uudesta tyylistä.

inspiraatio vesivärit
Ulkoile

Raitis ilma ja liikunta auttaa rentoutumaan ja saa mielen virkeäksi. Jos ajatus kulkee kankeasti tai inspiraatio hukassa, voi ulkoileminen auttaa. Esimerkiksi luonnossa liikkuminen tai kaupungin kerrostalojen välissä puikkelehtiminen voi inspiroida uusiin maalausaiheisiin. Älä siis jää onnettomana työpöytäsi ääreen pakottamaan inspiraatiota tulevaksi, vaan sujauta kengät jalkaan ja suuntaa raittiiseen ulkoilmaan.

Kuinka maalata realistisesti

realistinen taide inspiraatio

Realistinen taide tarkoittaa maalausta, joka näyttää totuudenmukaiselta eli sellaiselta, jona me kohteen näemme tosielämässä. Taitavan fotorealistisen maalauksen erottaminen vaikkapa valokuvasta voi olla hyvin haastavaa. Vie kuitenkin vuosia, jopa vuosikymmeniä, oppia maalaamaan näin tarkasti. Yhden maalauksen tekemiseen kuluu nopeimmillaan useampi päivä tai viikkoja (joihinkin fotorealistisiin maalauksiin kuluu jopa vuosia),  joten ei kannata odottaa nopeaa lopputulosta. Maalaukseen kuluneeseen aikaan vaikuttaa suuresti teoksen koko ja monimutkaisuus. Mitä pienempi ja yksinkertaisempi aihe on, sitä nopeammin työ on valmis.

Fotorealistisen maalauksen tekeminen vaatii tarkkaa ja harjaantunutta silmää, jonka voi saavuttaa vain harjoittelemalla. Kannattaakin harjoitella monipuolisesti sekä piirtämistä, värien ja varjojen hahmotusta sekä erilaisia maalaustekniikoita.

akvarellipaperi vertailu

Kaikki lähtee luonnoksesta

Luonnos on maalauskesi runko, jonka avulla saat onnistuneen lopputuloksen. Luonnoksen mittasuhteet ja perspektiivi on tärkeä saada mahdollisimman realistiseksi heti luonnosteltaessa, sillä maalattaessa mittasuhteiden muuttaminen on lähes mahdotonta. Tämän vuoksi luonnokseen kannattaakin aina panostaa mahdollisimman paljon sekä ajallisesti että työmäärältään.

Luonnostelua voi helpottaa piirtämällä kuvan paperille valopöydän avulla tai heijastamalla kuvan paperille. Jos käytössäsi ei ole valopöytää tai projektoria, kannattaa piirrettävä kuva ja paperi jakaa ruudukoihin. Kuva siis piirretään paperille piirtämällä ruudukko kerrallaan. Tämä tekniikka helpottaa oikeiden mittasuhteiden hahmottamisessa, mutta on myös oiva tapa suurentaa tai pienentää mallikuvaa halutun kokoiseksi.

15 vinkkiä maalaaminen

Itse luonnostelen käyttäen valokuva malleina ilman ns. apukeinoja. Tämä vaatii paljon tarkkuutta silmältä ja kestääkin kauan oppia kopioimaan kuva vapaalla tekniikalla. Erityisesti vapaalla tekniikalla luonnostelemalla kannattaa jatkuvasti arvioida ja verrata piirustusta malliin. Ei tulisi piirtää luonnosta yhdeltä istumalta, vaan kannattaa pitää paljon taukoja. Parasta olisi piirtää luonnosta useampi päivä, sillä  silmä usein tottuu näkemäänsä eikä tämän vuoksi huomaa niin helposti eroja luonnoksen ja mallin välillä. Luonnos kannattaakin aina viimeistellä vasta seuraavana päivänä piirtämisestä. Usein tauon jälkeen huomaakin heti muokattavat alueet.

Maalaa mitä näet

Kun luodaan realistista taidetta, on tärkeä muistaa maalata sitä mitä näkee eikä sitä mitä luulee näkevänsä. Erityisesti lasin ja heijastuksen maalaamisessa voi olla vaikeaa maalata sitä mitä näkee, vaan helposti alkaa maalaamaan sen minkä luulee näkevänsä. Ei kannata yrittää kikkailla vaan mieti yksityiskohta kerrallaan kuinka saat maalattua sen juuri kuvan kaltaiseksi.

Myös värien hahmotus voi tuottaa ongelmia. Käytä rohkeasti eri sävyjä, sillä valot ja varjot eivät aina ole puhtaita värejä. Jos kasvojen varjo on kylmän sinertävä, maalaa sävy myös mahdollisimman samanlaisena. Akvarellimaalauksessa kannattaa myös maalata sävyt aina vaaleasta tummaan. Vaaleimpien sävyjen kanssa täytyy olla hyvin varovainen, sillä liian tummaa sävyä on vaikea saada vaalennettua. Jotta sävy olisi aina varmasti oikea, kannattaa väri testata ensin maalaamista suttupaperille. Näin huomaat helposti onko väri liian tumma tai väärän sävyinen.

vesivärit tuubit kupit

Kuten luonnostelussa, myös maalatessa voi sokeutua siihen mitä näkee. Tämän vuoksi kannattaa pitää paljon taukoja ja verrata työtä jatkuvasti mallikuvaan. On myös tärkeä verrata ja arvioida valmista työtä mallikuvaan, sillä suurimman opin saat valmiista töistäsi. Jos huomaat jonkin tietyn kohdan, joka tuotti sinulle hankaluuksia (esimerkiksi varjojen sävyt ja tummuus tai hiukset), kannattaa verrata tätä malliin ja pohtia mitä voisit tehdä toisin. Jopa jo seuraavassa maalauksessasi osaat tehdä paremmin.

Realistinen taide vaatii hyvät työvälineet

Jotta saat maalauksestasi mahdollisimman realistisen, kannattaa panostaa erityisesti siveltimiin. Huonot siveltimet voivat pahimmassa tapauksessa pilata työsi. Huonoilla siveltimillä yksityiskohdat, kuten silmäripset, kapeat varjot ja karvat, eivät tule tarpeeksi tarkasti. Väriä voi levitä vääriin paikkoihin etenkin, jos siveltimen karvojen muoto hajoaa juuri kriittisellä hetkellä. Liian paksulla siveltimelllä puolestaan tulee epämääräisiä väriläikkiä alueille, joilla pitäisi olla hento viiva.

Työvälineet kannattaakin olla monipuoliset. Ohuiden siveltimien lisäksi on hyvä olla paksumpi sivellin, jolla voi maalata suurempia värialueita. Paksummalla siveltimellä saat väristä tasaisemman ja työmääräkin pienenee. Paksuimman ja ohuimman siveltimen lisäksi on hyvä olla keskipaksu sivellin, jota voit hyödyntää maalatessasi hieman pienempiä alueita alueita.

Siveltimiä ei tarvitse kuitenkaan olla useita, vaan yhdellä monipuolisella siveltimellä voit tarvittaessa tehdä vähän kaikkea. Näädänkarvasiveltimet ovat erinomaisia käytettäväksi sekä ohuisiin linjoihin että suurempiin värialueisiin, sillä näädänkarvan laatu on karvan päähän kapeneva. Sivellin on siis juuresta paksu, kun taas päästä hyvin ohut.

akvarellisivellin isabey

Käytän itse Isabeyn siveltimiä maalatessani ja olen ollut näihin erittäin tyytyväinen. Siveltimet ovat miellyttäviä käyttää ja erittäin monipuolisia. Erityisesti mallin 6228 koko 0 on ollut kovassa käytössä. Käyttämiini Isabeyn siveltimiin voit tutustua tarkemmin aikaisemmassa blogitekstissäni.

Realistinen taide vaatii paljon työtä ja harjoittelua, eikä sitä voi oppia yhdessä yössä. Toisille mallista piirtäminen ja maalaaminen on paljon helpompaa kuin toisille, joten elä hätäile, jos et vielä ole saavuttanut haluamaasi lopputulosta. Pidä aina mieli avoinna harjoittelulle, koskaan ei voi olla valmis realistisen taiteen tekijä.

15 vinkkiä aloittelevalle akvarellimaalarille

ballerina vesivärimaalaus

Aloin harjoittamaan akvarellimaalausta 2,5 vuotta sitten täysin tyhjältä pöydältä. Minulle ei ollut maalauksen opettajaa tai ketään muuta mentoria, jolta olisin saanut vinkkejä ja nauvoja. En myöskään ole lukenut netistä artikkeleita vesivärimaalaamisesta. Olen täysin itseoppinut akvarellimaalari – virheiden ja onnistumisten kautta pystynyt kehittämään taitojani. Jotta sinun olisi helpompi päästä syventymään maalaamisen rauhoittavaan maailmaan, kokosin nämä 15 vinkkiä.

1. Panosta työvälineisiin

Jos olet aloitteleva akvarellimaalari tai jo kokenut konkari, kannattaa sinun satsata vesiväreihin, papereihin ja pensseleihin. Työn jälki riippuu pitkälti siitä, kuinka laadukkaat välineesi ovat – huonolaatuiset pensselit tekevät maalausjäljestä epätasaisen, kun taas edulliset vesivärit eivät usein ole pigmentiltään hyviä. On myös hyvä olla useita eri sävyjä perusvärien lisäksi. Valmiiksi sekoitetut värit helpottavat sinun työtäsi, sillä oikean sävyn sekoittaminen voi olla hyvinkin vaikeaa.

Myös paperilla on yllättävän suuri merkitys työn lopputulokseen, ja pahimmassa tapauksessa juuri paperi pilaa hienon maalauskesi. Papereiden eroista ja oikean paperin valinnasta voit lukea lisää edellisestä blogipostauksestani.

15 vinkkiä maalaaminen

2. Tutustu välineisiisi aina ensimmäisenä

Työvälineisiin tutustuminen auttaa sinua valitsemaan aina oikean siveltimen, paperin ja pigmentin tilanteeseen kuin tilanteeseen. Akvarellisiveltimiä on paljon erilaisia ja eri käyttötarkoituskiin, minkä vuoksi yksinkertaisen testin tekemällä saa aika hyvän kuvan siveltimen kyvyistä. Testiin voit tutustua Scratchmade Journalin blogissa.

Kuten aikaisemmin vinkkasin, paperilla on väliä. Kannattaakin kokeilla eri tyylein kuinka käyttämäsi paperi kestää sekä vettä että pigmenttikerroksia. Vesiväreistä puolestaan kannattaa tehdä värikartta, josta voit helposti katsoa, miltä mikäkin väri paperilla näyttää. Tämä helpottaa värien valintaa etenkin, kun sekoitetaan eri värejä toisiinsa.

3. Käytä aina puhdasta vettä

Kun maalaat, pidä huoli, että pöydälläsi on aina puhdasta vettä. Puhtaan veden avulla voit pestä pensselisi värinvaihdon yhteydessä, jolloin edellinen väri ei sävytä uutta värikerrosta. Tämä on tarkkaa etenkin vaihdettaessa tummasta sävystä vaaleaan, sillä tummaa väri likaa helposti vaaleamman sävyn. Myös likainen, värien kyllästämä vesi voi sävyttää pigmenttejä.

15 vinkkiä maalaus

4. Luonnostele ensin

Aihe kannattaa luonnostella paperille ennen maalaamista. Maalattaessa ei ole varaa virheille, joten luonnoksen avulla tiedät tarkkaan mihin kohtaan maalataan milläkin värillä. Lisäksi saat helpommin asemoitua teoksesi keskelle paperia. Ota kuitenkn huomioon, että lyijykynän jälki ei välttämättä peity vaan piiros jää näkyviin vaaleiden pigmenttien alta. Toki lyijykynänjälki voi olla tyylillinen seikka, mutta kannattaa pyrkiä luonnostelemaan mahdollisimman kevyesti. Käytä vapaata tekniikkaa vasta sitten, kun haluat elää vaarallisesti tai olet harjaantunut tietyn aiheen, kuten kukkien, maalaamisessa niin taitavaksi, että osaat tehdä sen vaikka silmät sidottuina.

5. Maalaa vaaleasta tummaan

Värien maalausjärjestyksellä on todellakin väliä! Akvarellimaalauksessa maalataan aina vaaleasta tummaan. Tämä voi tuntua monesta hassulta, mutta vesiväreillä et voi vaalentaa jo maalattua sävyä. Jouduin juuri aloittamaan erään maalauksen alusta, sillä olin alkanut maalaamaan aivan liian tummalla värillä.

15 vinkkiä vesivärimaalaus

6. Älä käytä liikaa vettä

Vaikka akvarellimaalaamisessa vesi on tärkeä elementti, ei tätä kannata käyttää liikaa. Vedellä vaalennetaan sävyjä, mutta liian vedenkäytön seurauksena pigmenttisi eivät tule näkymään paperilla tai veden kuivuessa pigmentit jäävät paperille laikuiksi. Paperit eivät myöskään kestä ääriään myöten vettä, ja liika märkyys alkaakin rikkomaan paperin pintaa ja rypistämään paperia.

7. Sekoita väriä enemmän kuin luulet tarvitsevasi

Väriä kuluu yllättävän paljon. Kannattaakin ottaa varman päälle ja sekoittaa enemmän väriä kuin luulee tarvitsevansa. On hyvin vaikea saada sävytettyä tismalleen saman sävyistä väriä kuin edellisellä kerralla.

8. Anna työsi kuivua välillä

Akvarellimaalauksen on tärkeä antaa kuivua värikerrosten välillä. Kuivuminen säästää papaeria, mutta myös estää vierekkäisten värien sekoittumista toisiinsa. Jos maalaat märän värin päälle, saattaa pigmentti lähteä pakenemaan siveltimen hankauksesta. Älä siis hoppuile vaan anna työsi edetä rauhassa.

9. Pidä hauskaa ja kokeile

Maalaamisen ei tarvitse aina olla sääntöjenmukaista. Kokeile eri tekniikoita ja tyylejä, anna flown kuljettaa sinua ja pidä hauskaa! Kokeilemalla huomaat mikä toimii ja mikä ei.

10. Älä odota saavasi valmista heti

Akvarellimaalaaminen on yllättävän hidasta. Ei siis kannata hoppuilla työn valmistumisen kanssa, tämä usein vain pilaa maalauksen. Anna työn valmistua kerros kerrokselta omaa tahtiaan. Odottaminen antaa myös hyvän syyn levähtää maalaamisen lomassa. Näin jaksat työskennellä päivän aikana paremmin.

11. Ole kärsivällinen

Maalaaminen vaatii kärsivällisyyttä sekä työn valmistumisen että taitojen kehittymisen suhteen. Kukaan ei ole seppä syntyessään, joten älä odota tätä itseltäsikään. Työ valmistuu sitä tahtia kun sivelet uutta pigmenttiä maalaukseesi. Taitojasi kehität puolestaan jokaista työtä maalatessasi. Kaikki tapahtuu kyllä aikanaan.

12. Salli virheet

Vesiväreillä maalaaminen on yllättävän haastavaa, sillä pienikin virhe voi pilata työsi. Ei kannata olla liian kriittinen omaa työtä kohtaan ja lannistua vaan ajatella jokainen työ opetuksena. Ole iloinen valmiista maalauksesta ja käy innolla kohti uutta.

15 vinkkiä akvarelli

13. Älä maalaa väsyneenä

Ei tule koskaan maalata väsyneenä, sillä tällöin et ole tarkimmillasi ja teet helposti arviointivirheitä. Akvarellimaalaaminen vaatii tarkkuutta, eikä virheille ei ole kovinkaan paljoa varaa. Jos olet väsynyt, anna itsesi levätä ja keskity johonkin muuhun, vaikka luonnosteluun. Tartu pensseliin silloin kun olet virkeimmilläsi. Mainitsin aikaisemmin maalauksesta, jonka joudin aloittamaan alusta. Juuri väsymyksen arviointikykyni petti enkä vaalentanut sävyä tarpeeksi vaan ajattelin sävyn olevan kelpo tarkoitukseeni. Loppujen lopuksi muutaman värikerroksen jälkeen huomasin maalauksen menevän vain huonompaan suuntaan. Ainoa vaihtoehto oli aloittaa alusta.

14. Löydä tyylisi

Sinun ei tarvitse osata kaikkea. Kokeile eri tekniikoita ja löydä oma uniikki tyylisi, joka juuri sinusta tuntuu luontevimmalle toteuttaa. Kun olet löytänyt maalaustyylisi, ala kehittämään sitä. Muista myös olla lannistumatta, jos toinen taiteijia osaa toisen tyylin paremmin kuin sinä. Taiteilijoita on erilaisia ja toiset tyylit tuntuvat itsestä luontevammalta kuin tosiet. Kenties ihailemasi taiteilija ihailee sinun tyyliäsi ja maalauksiasi, erilaisuuttasi.

15. Maalaa, maalaa, maalaa

Älä koskaan lopeta maalaamista, sillä kehittymisen salaisuutena on juuri harjoittelu. Et harjaannu koskaan, jos et harjoita harrastustasi päivittäin (tai ainakin lähes). Et opi maalaamista yhdessä yössä, joten ei kannata odottaakaan sitä. Ole kärsivällinen ja ota nämä vinkit käyttöösi. Et välttämättä huomaa kehittymistäsi, mutta uudelleenmaalaamalla joka vuosi jonkin aikaisemman maalauksesi näet konkreettisesti kehityksesi.