Värien sekoittaminen 101 – Väriympyrä avaimena täydelliseen sävyyn

Värien sekoittaminen väriympyrä

Täydellisten värien löytäminen voi tuntua toisinaan haastavalta, kun vesiväripaletista ei löydy juuri sitä täydellistä sävyä. Pienemmissä vesiväripaleteissa valinnanvara on hyvin vähäinen, jolloin joutuu joko laajentamaan palettia irrallisilla pigmenteillä tai sekoittamaan värejä jo olemassa olevilla pigmenteillä. Värien sekoittaminen on kuitenkin vaikeaa, jos ei tunne värien sekoittamisen periaatteita ja väriympyrää. Värejä kannattaakin opetella sekoittamaan oikein, jotta aina voi käyttää juuri sitä oikean sävyistä väriä ilman, että tarvitsee satsata satunnaisesti käytettäviin sävyihin.

Väriopin ymmärtäminen ja väriympyrä tekevät värien sekoittamisesta helppoa, jolloin täydellinen sävy löytyy aina paletin laajuudesta huolimatta. Tämän oppaan avulla ymmärrät värien sekoittamisen periaatteen ja löydät aina sen täydellisen sävyn maalaukseen kuin maalaukseen.

Väriympyrä karttana värien sekoittamiselle

On tärkeää tuntea värioppia, jotta pystyy sekoittamaan juuri tietynlaisia värejä. Väriopin ymmärtämisessä auttaa väriympyrä, joka etenkin jokaisen vesiväriharrastajan kannattaa itselleen tehdä omilla veriväreillä. Väriympyrän avulla pystytään helposti näkemään, millainen väri syntyy tiettyjä värejä sekoittamalla. Perinteisissä väriympyröissä on kolme värien kategoriaa: päävärit, välivärit ja tetriäärivärit.

Kaikki värit koostuvat pääväreistä, joita ovat punainen, sininen ja keltainen. Päävärejä ei siis voida sekoittaa, vaan nämä ovat vesiväripalettisi runko. Periaatteessa et tarvitset muita värejä kuin nämä kolme, mutta toki yleisesti käytetyt sävyt, kuten vihreä ja oranssi on hyvä olla valmiina värinappina tai -tuubina.

Välivärit muodostuvat jostakin kahdesta pääväristä. Välivärejä ovat vihreä (keltainen + sininen), oranssi (keltainen + punainen) ja violetti (punainen + sininen).

Tetriääri eli toisen asteen värejä ovat murrettuja sävyjä, joita saadaa sekoittamalla yhtä pääväriä ja yhtä väliväriä. Tetriäärivärit nimetään aina pääväri+väliväri eli esimerkiksi puna-oranssi, sini-violetti ja kelta-vihreä.

Väriympyrä näyttää lämpimät ja kylmät sävyt

Aina veriväripaleteissa ei kuitenkaan ole puhtaita punaisen ja keltaisen sävyjä vaan paletista voi löytyä useita erilaisia keltaisia, punaisia, vihreitä ja oransseja sävyjä. Värien sävy riippuu käytetyistä pigmenteistä, joten kahdessa erisävyisessä oranssissa on käytetty erisävyisiä yksittäisiä pigmenttejä. Esimerkiksi sävy Magenta koostuu punaisesta sävystä, johon on sekoitettu hieman sinistä pigmenttiä, sävyssä Lemon Yellow on käytetty keltaisen lisäksi hieman sinistä pigmenttiä, kun taas sävyssä Indigo koostuu sinisen lisäksi punaisesta pigmentistä.

Nämä yhdistelmät tekevät sävystä joko lämpimän tai kylmän. Lisäämällä hieman sinistä, violettia tai vihreää sävyä väriin, tulee siihen kylmä vaikutelma, kun taas punaista, oranssia tai keltaista lisäämällä syntyy lämmin vaikutelma. Lämpimät värit löytyvät siis väriympyrän oikealta puolelta ja kylmät värit vasemmalta puolelta, mutta jokaisella värillä voi olla lämmin ja kylmä sävy.

Yleinen sääntö on, että lämpimät sävyt sopivat toistensa kanssa kun taas kylmät sävyt sointuvat toisiinsa. Ei siis kannata käyttää maalauksessa kylmiä ja lämpimiä sävyjä toistensa kanssa ellei kyse ole valo- ja varjokohdista, jolloin valon kohdassa käytetään lämpimiä sävyjä ja varjoissa kylmiä sävyjä.

Puhdas väliväri saadaan sekoittamalla joko kylmiä tai lämpimiä sävyjä keskenään. Puhdas oranssi saadaan sekoittamalla lämmintä keltaista ja lämmintä punaista, puhdas vihreä sekoitetaan käyttämällä kylmää keltaista ja kylmää sinistä, kun taas puhdas violetti syntyy kylmästä punaisesta ja lämpimästä sinisestä.

Värien tummuusaste

Värit ovat kirkkaimmillaan suoraan paletista otettuna. Värejä ei siis voida enää tehdä kirkkaammiksi, kuin mitä alkuperäiset pigmentit ovat. Värejä voidaan kuitenkin tummentaa tai vaalentaa tarpeen mukaan. Pigmenttiä saadaan vaaleammaksi sekoittamalla vettä pigmentin sekaan.

Kannattaa tehdä tietyistä pigmenteistä sävykartta, josta helposti on nähtävillä yhden pigmentin sävyt vaaleasta tummaan. Tämän avulla voit helposti päättää oikean tummuusasteen maalaukseesi.

Vinkit oikean sävyn löytämiseen

1. Oman vesiväripaletin pigmenteistä kannattaa tehdä värikartta ja kokeilla värien sekoittuvuutta toisiinsa. Leiki väreillä ja tutustu niiden ominaisuuksiin tarkemmin.

2. Värien sekoittaminen vaatii harjoitusta. Älä siis luovuta, jos oikean sävyn sekoittaminen tuntuu alkuun haastavalta. Tässäkin asiassa harjoitus tekee mestarin, joten jatka harjoitusta, kunnes onnistut!

3. Musta ja valkoinen väri tekevät pigmenteistä vaimeat ja elottomat, joten ei kannata vaalentaa tai tummentaa pigmenttejä mustalla tai valkoisella pigmentillä.

4. Puhdista aina pensselisi ja vesikuppi ennen uuden värin sekoittamista. Värjäytynyt vesi voi vääristää sekoittamaasi väriä, joten aloita aina puhtaalta pöydältä.

5. Sekoita ensin oikea sävy, minkä jälkeen vaalenna tai tummenna sitä tarpeen mukaan.

Maalaustaidot seuraavalle tasolle – Kuinka tulla paremmaksi taiteilijaksi

Maalaustaidot vesivärimaalaus

Maalaaminen on antoisa harrastus ja onnistuneet taideteokset ilahduttavat vielä vuosien päästä. Joskus mukavinkin harrastus voi kuitenkin tuntua puuduttavalta. Näin käy etenkin silloin, kun kehittymistä ei tunnu enää tapahtuvan. Omia maalaustaitoja kannattaa kehittää jatkuvasti ja pyrkiä oppimaan jotain uutta jokaisesta maalauskerrasta. Onkin hyvä miettiä, mitä seuraavalla kerralla voisi tehdä toisin ja mihin kiinnittää enemmän huomiota. Vaikka maalaustaidot kehittyvät maalaus maalaukselta, nämä seikat huomioon ottaessasi voit vielä maalaustaitosi aivan uudelle tasolle!

Suunnittele etukäteen

Maalauksissa ei ole pelkästään kyse siitä, kuinka hyvin taitaa oman maalaustyylinsä vaan kauneimmankin maalauksen voi pilata sommittelulla. Onnistunut sommittelu ohjaa katsetta liikkumaan juuri oikealla tavalla kuvaa katsottaessa. Aseta siis yksittäinen elementti joko paperiarkin keskelle tai kolmanneksen säännön mukana. Muista aina jättää tyhjää tilaa tärkeimmän kohteen ympärille, jotta sommitelma ei tunnu liian täydeltä ja katseella on vapaasti tilaa levähtää.

Maalaustaidot vesivärimaalaus sommittelu

Oikeanlaisen sommittelun löytämiseksi kannattaakin kuva aina ensimmäisenä piirtää eri paperille kuin mille lopullinen maalaus tulee. Näin kohteen paikkaa voi vapaasti testailla ja löytää paras sommittelu. Käyttämällä toista paperia luonnosteluun säästetään myös akvarellipaperia turhalta kumittamiselta. Kumittamista kannattaa muutenkin välttää, sillä liika kumittaminen heikentää paperin ominaisuuksia, tekstuuria ja laatua. Kuvan voikin siirtää maalattavalle paperille esimerkiksi hiilipaperin avulla.

Huomio väreihin

Suunnittelu on kaiken a ja o, ja sitä tulisi tehdä koko maalausprosessin ajan. Ennen kuin akvarellipaperille piirrettyä luonnosta alkaa maalaamaan, kannattaa suunnitella valmiiksi väripaletti, jota aikoo maalauksessa käyttää. Väripaletin ei tarvitse kattaa kaikkia maalauksessa käytettäviä sävyjä, vaan paremman lopputuloksen saa, kun muutaman eri pigmentin avulla sekoitetaan maalaukseen tarvitsemat sävyt. Näin vältytään siltä, että kesken maalauksen huomaa jonkin väreistä olevan väärän sävyinen tai riitelevän toisen sävyn kanssa. Maalaaminen sujuu myös jouhevammin, kun tietää etukäteen koko väripaletin.

Vesiväreillä maalataan aina vaaleasta tummaan. Parhaimman lopputuloksen saa, kun maalataan koko maalausta kerros kerrallaan. Jos jättää esimerkiksi taustan viimeiseksi, näyttää se herkästi irralliselta muusta maalauksesta. Maalaa siis ensin yksi kerros pienimpiin värialueisiin ja siirry siitä isompiinn. Muista kuitenkin antaa maalauksesi kuivua välissä, jotta pigmentit eivät sekoitu.

Työvälineet valmiuteen

Ennen ensimmäistä siveltimenvetoa tulisi olla myös tiedossa tyyli, jolla maalaus aiotaan toteuttaa. Haetko maalaukseen särmää kuivatekniikalla vaiko utuista tunnelmaa mätkätekniikalla? Entä kuinka realistisen kuvan haluat tehdä? Jotta maalaus vastaa mahdollisimman paljon omaa näkemystäsi, on tärkeää valita juuri oikeanlaiset työvälineet. Eri paperit ja pensselit soveltuvat parhaiten tietynlaisiin käyttötarkoituksiin. Jos paperin tulee kestää hyvin kosteutta, kannattaa valita paksu paperi, kun taas kuivatekniikassa ohut paperi voi olla tyyliin sopivaa. Lisää akvarellipapereista ja niiden valinnasta voit lukea Akvarellipaperi 101 -blogistani.

Maalaustaidot akvarelli pensselit vesivärit

Paperin lisäksi siveltimet ovat tärkeässä roolissa maalauksen lopputuloksen kannalta. Eri karvoista tehdyt siveltimet käyttäytyvät eri tavoin maalaamisen aikana. Myöskin karvan pituudella ja kärjen paksuudella on väliä, kuinka paljon vettä ja pigmenttiä sivellin pystyy imemään. Omat siveltimet kannattaakin testata, jotta tietää valita maalaukselle juuri sen optimaalisimman vaihtoehdon. Olisi suositeltavaa, että yhdessä maalauksessa olisi käytössä 2–3 eri vahvuista sivellintä, jotta sekä pikkutarkkojen että isompien alueiden maalaaminen onnistuu vaivatta. Ohjeet akvarellisiveltimien testaamiseen löydät artikkelistani Akvarellisivellin on akvarellimaalarin tärkein ystävä.

Maalaustaidot ovat kokonaisuus

Maalaustaitojen omaamisessa ei ole kyse pelkästään siitä, kuinka hyvin hallitsee tietyn tyylisuunnan, vaan taidot koostuvat useista eri osa-alueista. Taiteilijan on hyvä tuntea myös käyttämänsä paperit, siveltimet sekä värit, jotta kokonaisuudesta tulee onnistunut. Maalaustaidot kehittyvät tieto-taidon karttumisen sekä harjoittelun myötä, mutta jo pienillä muutoksilla voi nähdä muutoksen lopputuloksessa. Jotta lempiharrastuksesta ei kuitenkaan tule suorittamista, pyri aina pitämään hauskaa maalatessasi. Älä aseta itsellesi turhia paineita onnistumiselle tai vaadi itseltäsi liikoja. Rento asenne auttaa keskittymään paremmin työskentelyyn, jolloin tekee harkitumpia päätöksiä.

Lisää vinkkejä maalaustaitojen kehittämiseen löydät kirjoituksestani 15 vinkkiä aloittelevalle akvarellimaalarille.

Kuinka maalata realistisesti

realistinen taide inspiraatio

Realistinen taide tarkoittaa maalausta, joka näyttää totuudenmukaiselta eli sellaiselta, jona me kohteen näemme tosielämässä. Taitavan fotorealistisen maalauksen erottaminen vaikkapa valokuvasta voi olla hyvin haastavaa. Vie kuitenkin vuosia, jopa vuosikymmeniä, oppia maalaamaan näin tarkasti. Yhden maalauksen tekemiseen kuluu nopeimmillaan useampi päivä tai viikkoja (joihinkin fotorealistisiin maalauksiin kuluu jopa vuosia),  joten ei kannata odottaa nopeaa lopputulosta. Maalaukseen kuluneeseen aikaan vaikuttaa suuresti teoksen koko ja monimutkaisuus. Mitä pienempi ja yksinkertaisempi aihe on, sitä nopeammin työ on valmis.

Fotorealistisen maalauksen tekeminen vaatii tarkkaa ja harjaantunutta silmää, jonka voi saavuttaa vain harjoittelemalla. Kannattaakin harjoitella monipuolisesti sekä piirtämistä, värien ja varjojen hahmotusta sekä erilaisia maalaustekniikoita.

akvarellipaperi vertailu

Kaikki lähtee luonnoksesta

Luonnos on maalauskesi runko, jonka avulla saat onnistuneen lopputuloksen. Luonnoksen mittasuhteet ja perspektiivi on tärkeä saada mahdollisimman realistiseksi heti luonnosteltaessa, sillä maalattaessa mittasuhteiden muuttaminen on lähes mahdotonta. Tämän vuoksi luonnokseen kannattaakin aina panostaa mahdollisimman paljon sekä ajallisesti että työmäärältään.

Luonnostelua voi helpottaa piirtämällä kuvan paperille valopöydän avulla tai heijastamalla kuvan paperille. Jos käytössäsi ei ole valopöytää tai projektoria, kannattaa piirrettävä kuva ja paperi jakaa ruudukoihin. Kuva siis piirretään paperille piirtämällä ruudukko kerrallaan. Tämä tekniikka helpottaa oikeiden mittasuhteiden hahmottamisessa, mutta on myös oiva tapa suurentaa tai pienentää mallikuvaa halutun kokoiseksi.

15 vinkkiä maalaaminen

Itse luonnostelen käyttäen valokuva malleina ilman ns. apukeinoja. Tämä vaatii paljon tarkkuutta silmältä ja kestääkin kauan oppia kopioimaan kuva vapaalla tekniikalla. Erityisesti vapaalla tekniikalla luonnostelemalla kannattaa jatkuvasti arvioida ja verrata piirustusta malliin. Ei tulisi piirtää luonnosta yhdeltä istumalta, vaan kannattaa pitää paljon taukoja. Parasta olisi piirtää luonnosta useampi päivä, sillä  silmä usein tottuu näkemäänsä eikä tämän vuoksi huomaa niin helposti eroja luonnoksen ja mallin välillä. Luonnos kannattaakin aina viimeistellä vasta seuraavana päivänä piirtämisestä. Usein tauon jälkeen huomaakin heti muokattavat alueet.

Maalaa mitä näet

Kun luodaan realistista taidetta, on tärkeä muistaa maalata sitä mitä näkee eikä sitä mitä luulee näkevänsä. Erityisesti lasin ja heijastuksen maalaamisessa voi olla vaikeaa maalata sitä mitä näkee, vaan helposti alkaa maalaamaan sen minkä luulee näkevänsä. Ei kannata yrittää kikkailla vaan mieti yksityiskohta kerrallaan kuinka saat maalattua sen juuri kuvan kaltaiseksi.

Myös värien hahmotus voi tuottaa ongelmia. Käytä rohkeasti eri sävyjä, sillä valot ja varjot eivät aina ole puhtaita värejä. Jos kasvojen varjo on kylmän sinertävä, maalaa sävy myös mahdollisimman samanlaisena. Akvarellimaalauksessa kannattaa myös maalata sävyt aina vaaleasta tummaan. Vaaleimpien sävyjen kanssa täytyy olla hyvin varovainen, sillä liian tummaa sävyä on vaikea saada vaalennettua. Jotta sävy olisi aina varmasti oikea, kannattaa väri testata ensin maalaamista suttupaperille. Näin huomaat helposti onko väri liian tumma tai väärän sävyinen.

vesivärit tuubit kupit

Kuten luonnostelussa, myös maalatessa voi sokeutua siihen mitä näkee. Tämän vuoksi kannattaa pitää paljon taukoja ja verrata työtä jatkuvasti mallikuvaan. On myös tärkeä verrata ja arvioida valmista työtä mallikuvaan, sillä suurimman opin saat valmiista töistäsi. Jos huomaat jonkin tietyn kohdan, joka tuotti sinulle hankaluuksia (esimerkiksi varjojen sävyt ja tummuus tai hiukset), kannattaa verrata tätä malliin ja pohtia mitä voisit tehdä toisin. Jopa jo seuraavassa maalauksessasi osaat tehdä paremmin.

Realistinen taide vaatii hyvät työvälineet

Jotta saat maalauksestasi mahdollisimman realistisen, kannattaa panostaa erityisesti siveltimiin. Huonot siveltimet voivat pahimmassa tapauksessa pilata työsi. Huonoilla siveltimillä yksityiskohdat, kuten silmäripset, kapeat varjot ja karvat, eivät tule tarpeeksi tarkasti. Väriä voi levitä vääriin paikkoihin etenkin, jos siveltimen karvojen muoto hajoaa juuri kriittisellä hetkellä. Liian paksulla siveltimelllä puolestaan tulee epämääräisiä väriläikkiä alueille, joilla pitäisi olla hento viiva.

Työvälineet kannattaakin olla monipuoliset. Ohuiden siveltimien lisäksi on hyvä olla paksumpi sivellin, jolla voi maalata suurempia värialueita. Paksummalla siveltimellä saat väristä tasaisemman ja työmääräkin pienenee. Paksuimman ja ohuimman siveltimen lisäksi on hyvä olla keskipaksu sivellin, jota voit hyödyntää maalatessasi hieman pienempiä alueita alueita.

Siveltimiä ei tarvitse kuitenkaan olla useita, vaan yhdellä monipuolisella siveltimellä voit tarvittaessa tehdä vähän kaikkea. Näädänkarvasiveltimet ovat erinomaisia käytettäväksi sekä ohuisiin linjoihin että suurempiin värialueisiin, sillä näädänkarvan laatu on karvan päähän kapeneva. Sivellin on siis juuresta paksu, kun taas päästä hyvin ohut.

akvarellisivellin isabey

Käytän itse Isabeyn siveltimiä maalatessani ja olen ollut näihin erittäin tyytyväinen. Siveltimet ovat miellyttäviä käyttää ja erittäin monipuolisia. Erityisesti mallin 6228 koko 0 on ollut kovassa käytössä. Käyttämiini Isabeyn siveltimiin voit tutustua tarkemmin aikaisemmassa blogitekstissäni.

Realistinen taide vaatii paljon työtä ja harjoittelua, eikä sitä voi oppia yhdessä yössä. Toisille mallista piirtäminen ja maalaaminen on paljon helpompaa kuin toisille, joten elä hätäile, jos et vielä ole saavuttanut haluamaasi lopputulosta. Pidä aina mieli avoinna harjoittelulle, koskaan ei voi olla valmis realistisen taiteen tekijä.

Akvarellipaperi 101 – Erilaisia papereita

akvarellipaperi testi vesivärimaalaus

Akvarellimaalauksen onnistumiseen vaikuttaa muutakin kuin taito, värit sekä siveltimet. Akvarellipaperi sanelee hyvin paljon millainen lopullisesta työstä on mahdollista tulla niin onnistumiseltaan kuin tyyliltään. Koska paperivalikoima on hyvin laaja, on tärkeää etsiä juuri itselle sopiva akvarellipaperi. Oikealla paperilla saat taideteoksesi onnistumaan ja kestämään aikaa.

Valintoja, valintoja

Valmistus

Papereita voidaan valmistaa kolmella eri tavalla: käsityönä, “mould-made” eli rumpuriiva-koneella ja Fourdrinier- eli tasoviirakoneella. Käsintehty paperi on pinnaltaan epäsäännöllinen ja reunoiltaan rosoinen. Se on lujaa, sillä kuitujen sidos on sattumanvarainen. Mould-made paperi jäljittelee käsintehdyn paperin tuntua, mutta se on hyvin tasalaatuista ja kuidut paperissa ovat yhdensuuntaisemmat. Myös mold-made-paperin reunat ovat käsintehdyn paperin tavoin rosoiset, mutta usein ne ovat leikattu arkkeihin tasaisiksi. Teollisista akvarellipapereista arvostetuimpia ovat juuri täyspuuvillasta valmistetut mold-made-paperit. Fourdrinier-paperi on nopein tapa valmistaa paperia. Tällainen paperi on vahvaa vain yhteen suuntaan, sillä kuidut ovat asettuneet yhdensuuntaisesti. Fourdrinier-paperin reuna on yleensä leikattu tasaiseksi. Useimmat piirustuspaperit ja ohuimmat akvarellipaperit ovat Fourdrinier-koneella valmistettuja.

Materiaalit

Huokeimmat akvarellipaperit valmistetaan puukuidusta. Laadukkaammat paperit ovat puolestaan joko puukuidun ja puuvillan sekoituksia tai täyttä puuvillaa. Puuvillapaperi, joskus myös lumppupaperi, valmistetaan käyttämättömästä puuvillasta. Puuvillapaperi imee vettä puukuitupaperia paremmin. Kuitenkin puukuitupaperi voi olla hyvin kestävää, mutta tämä riippuu paperin valmistukseen käytetystä selluloosasekoituksesta ja pintarakenteesta. Omaan tyyliin sopivaa paperia valittaessa kannattaakin testata useita erilaisia papereita, jotta löytää juuri itselle parhaiten sopivan paperin.

Tavallisimmin paperit valmistetaan teollisesti, kun taas korkealaatuisimmat akvarellipaperit ovat käsinvalmistettuja. Tällaiset pikkupajat valmistavat papereita monista eri materiaaleista, joista pellava on kaikista arvostetuinta.

Grammapaino

Jokaiselle paperille on ilmoitettu sen grammapaino eli yhden neliömetrin kokoisen paperiarkin paino grammoina. Piirustuspaperin paino vaihtelee 80–250 gsm välillä, kun taas akvarellipaperin grammapaino on 150–600 gsm. Joidenkin valmistajien valikoimissa on jopa 1000 gsm:n paksuista akvarellipaperia.

Akvarellipapereissa paperin paksuus kertoo jonkin verran laadusta – paksu paperi imee enemmän vettä ja kestää kovempaa kulutusta kuin ohut paperi. Täytyy kuitenkin huomioida, ettei jokaiseen maalaustyyliin sovi eikä kannata käyttää kaikista paksuinta paperia. Kepeä akvarellimaalaus voi näyttää paremmalta ohuella paperilla.

Paperia valitessa kannattaa myös huomioida sen happovapaus eli paperin pH:n tulisi olla neutraali. Happovapaa paperi ei kellastu ajan myötä, jolloin se sopii hyvin taidepaperiksi.

Tekstuuri

Akvarellipapereita on saatavilla kolmessa eri tekstuurissa – rough, hot-pressed (HP) ja cold-pressed (CP/NOT). Rough-paperin pinnassa on paljon tekstuuria, mikä tekee paperista rosoisen ja karhean. Paperin epätasaisuuden vuoksi voi olla haastavaa hallita pigmenttiä maalattaessa. Hot-pressed-paperin pinta on sileä. HP-paperi sopii hyvin suuriin maalauksiin ja se kuivuukin hyvin nopeasti. Kuitenkaan ei kannata lisätä paljon maalikerroksia, sillä paperin sietokyky tulee nopeasti täyteen. Cold-pressed-akvarellipaperi asettuu pinnan tekstuuriltaan rough- ja HP-paperien välimaastoon. NOT-paperi sopii käytettäväksi sekä suuriin että pikkutarkkoihin maalauksiin, minkä vuoksi se on hyvin suosittua akvarellimaalareiden keskuudessa.

Miten paperi vaikuttaa akvarellimaalaukseen

Monesti näkee maalattavan luonnostelupaperille. Aloitin itsekin näin, sillä en luottanut taitoihini vielä niin paljoa, että olisin uskaltanut ottaa riskikseni ”tulhata” hyvää ja kalliimpaa paperia. Siltikään aloittelijan ei mielestäni kannattaisi maalata luonnostelupaperille, sillä paperi voi pilata työn monin tavoin. Tietenkin aloitteleva akvarellimaalari ajattelee näiden epäonnistumisten olevan hänen vikansa, vaikka todellisuudessa kyse on ollut paperin ylitetystä sietokyvystä. Näin usko omiin kykyihin horjuu, ja into saattaa lopahtaa heti alkuunsa.

Paperin sopimattomuuden huomaa usein siitä, että liian ohut paperi alkaa kosteuden vaikutuksesta käpristymään sekä sen pinta alkaa herkästi rikkoutumaan. Paperia voi jonkin verran taivutella ja painaa suoraksi, mutta jos pinta lähtee kuoriutumaan pienenä nukkana pois, ei asialle voi tehdä enää mitään.

Alla olevassa vertailussa on maalattu sama aihe neljälle eri paperille. Yksi papereista on luonnostelupaperia, yksi on monitekniikkapaperia ja kaksi ovat akvarellipapereita. Akvarellipapereiden erona on vain materiaali. Esimerkistä huomaa, että ohuimmat paperit alkavat käpristymään hyvin voimakkaastikin veden vaikutuksesta. Ohut paperi tuntuu myös selvästi paksummalta maalatulta alueelta. Isommissa maalauksissa ohut paperi alkaa aaltoilemaan reunoja kohden, mikä ei näytä hyvältä erityisesti kehystetyssä työssä. Käpristynyttä paperia harvoin saa taas suoraksi. Puolestaan paksummat paperit pystyvät pitämään tasaisuutensa, sillä ne imevät enemmän vettä ja kestävät tämän vesimäärän muuttumattomana.

Vaikka ohuella paperilla on ongelmansa, ei niitä kuitenkaan kannata alkaa pelkämään ja varmuuden vuoksi käyttämään aina paksuinta saatavilla olevaa paperia. Ohuempi paperi voi olla tietyissä tilanteissa sopiva akvarellimaalaukseen.

Jos tykkäät käyttää paljon pigmenttiä maalauksissasi, kannattaa valita paperi, joka on imukykyinen. Heikon imukyvyn omaavan paperin huomaa siitä, että jossain vaiheessa uusi pigmentti ei enää tartu paperin pinnalle. Tällöin pigmentti alkaa menemään epätasaiseksi ja laikukkaaksi sillä se tarttuu jälleen siveltimeen. Alla olevassa vertailussa tarkastellaan tarkemmin ja myöskin lähempää, mitä paperin pinnalle tapahtuu akvarellimaalauksessa.

Mont Marte Visual Art Diary 110 gsm

Mont Marte Visual Art Diary on puukuidusta valmistettua luonnostelupaperia. Paperi on väriltään lämpimän valkoista, happovapaata ja sen grammapaino on 110. Tätä luonnostelupaperia on saatavilla arkkikoissa A3, A4 ja A5. Yhdessä kierrekansiossa on 120-paperiarkkia.

Pinnaltaan tämä luonnostelupaperi on tasaista ja karheaa. Paperi imee vähän vettä, mutta pigmentti tarttuu paperiin erittäin voimakkaasti. Tämän vuoksi virheille ei ole varaa tähän paperille maalattaessa. Visual Art Diary -paperi alkaa käpristymään todella herkästi, joten paperia ei kannata altistaa kovinkaan suurelle määrälle vettä.

Paperin pinnalla voi huomata olevan tummaa töhnää, mikä on irronnutta puukuitua. Paperi ei siis kestä kovinkaan paljoa kulutusta, minkä voi huomata varsin nopeasti lyijykynätöissäkin.

Aloitin itse maalaamaan tällä paperilla, mutta en voi suositella kenellekään maalaamista luonnostelupaperille. Luonnostelupaperit eivät ole tarkoitettu akvarellimaalauksille, minkä vuoksi maalauksista tulee harvoin hyvännäköinen. Tämäkin paperi on tarkoitettu lyijykynä-, puuväri-, tussi- ja hiilitöihin. Jos haluat edullisen ja hyvälaatuisen paperin, kannattaa kokeilla Canson Imagine -monitekniikkapaperia.

Canson Imagine -monitekniikkapaperi 200 gsm

Canson Imagine on sileäpintaista, täysin valkaistua paperia, jota on valmistajan mukaan mahdollista käyttää lyijykynä-, muste-, tussi- ja hiilitöihin sekä pastelli-, guassi- ja akvarellimaalaamiseen. Imagine-paperia on saatavilla 200 gsm and 350gsm vahvuisena. Saatavilla olevat arkkikoot ovat A5–A1 ja arkkimäärä vaihtelee 50 arkista 25. Olen käyttänyt 200 gsm-vahvuista paperia akvarellimaalaamiseen, mutta suosittelen käytettäväksi 350 gsm-vahvuista paperia, sillä 200 gsm -paperi käpristyy jonkin verran kastuttuaan.

Valmistaja lupaa paperille erinomaisen imukyvyn, mutta jos haluaa hyvin värikylläisiä sävyjä, ei ainakaan 200 gms -paperi riitä. Oli yllätys kuinka tämänkin paperin pinta oli lähtenyt tummimmista kohdista hajoilemaan. Myös värien toistuvuus ei ole kovinkaan hyvää. Pigmenttisimmät värialueet muuttuvat laikukkaiksi, kun taas tumma sävy liukuu vaaleaan ikään kuin muovisen oloisesti. Toisaalta tällainen efekti voi olla omiaan joissakin maalauksissa, joissa haetaan värille tekstuuria. Olen käyttänyt tätä paperia esimerkiksi maalauksessani Boy and Lamb.

Jos tyylisi on kepeä, kannattaa sinun ehdottomasti tutustua tähän paperiin.

Daler-Rowney The Langton Watercolour Paper 300 gsm

Langton Watercolor on puukuidusta ja puuvillasta valmistettua mould-made-paperi, joka on happovapaata. Tätä paperia on saatavilla rough- ja NOT-tekstuurilla. Arkkikoot ovat A5–A2 ja paperia on saatavilla 300 gsm ja 425 gsm vahvuisena. Arkkimäärä on 12 lehteä.

Langton Watercolor -paperi sopii hyvin monenlaisiin maalauksiin. Paperille on miellyttävä maalata, sillä pigmenttiä on helppo hallita paperin pinnalla. Väriä voi myös helposti liikutella vaikka se olisi kertaalleen jo maalattu. NOT-pinta on kaunis eikä yhtään liian voimaksas teksuuriltaan, jolloin se sopii monenlaisiin tyyleihin.

Tämän akvarellipaperin pinta kestää hyvin kulutusta, vaikka voimakkaiden pigmenttien maalaaminen vaatii huomattavasti enemmän työtä kuin esimerkiksi Langton Prestige -akvarellipaperissa.

Daler-Rowney The Langton Prestige 300 gsm

Langton Prestige -akvarellipaperi on valmistettu 100% puuvillasta mould-made-tekniikalla. Paperi on happovapaata. Prestige paperia on saatavilla rough- ja NOT-tekstuurilla arkkikoissa 254 x 178mm, 305 x 229mm, 355 x 254mm ja 355 x 508mm 300 gsm -vahvuisena. Paperia myydään 12 lehden arkeissa.

Tämän paperin pinta on hyvin karhea, minkä vuoksi sivellintä voi olla hankala hallita. Langton Watercolor -akvarellipaperiin verraten Prestige-imee värin itseensä voimakkaammin, minkä vuoksi värirajojen sekoittaminen on hieman hankalampaa. Prestige-paperille maalattaessa pitääkin olla varuillaan, ettei vahingossakaan värit leviä väärille alueille. Paperi toistaa sävyt kuitenkin voimakkaana, minkä vuoksi värikerroksia ei tarvita kovinkaan montaa. Prestige-akvarellipaperi on hyvin imukykyinen ja pinnaltaan kulutusta kestävä, mikä tekee siitä erinoimaisen akvarellipaperin.

Jotta löydät omiin tarpeisiisi sopivan akvarellipaperin, kannattaa kokeilla eri laatuja ja valmistajia. Toisen valmistajan vastaava akvarellipaperi saattaa olla laadultaan ja ominaisuuksiltaan toisen paperivalmistajan tuotteesta hyvinkin poikkeava. Onkin siis hyvä kysellä papereista näytekappaleita ennen arkin ostamista.